Odbor za ljudska prava Valjevo, kancelarija Mreže CHRIS u Valjevu  organizovao  je  25. i 26. novembra 2016. godine dvodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji pod nazivom ’’ Alternativne mere umesto pritvora: Trenutno stanje i perspektive’’. Seminar je jedna od završnih aktivnosti na projektu  „Alternative measures instead of detention“–AMID, čiju realizaciju je omogućila podrška Open Society Foundations.
Jedan od povoda za održavanje ovog seminara je i predstavljanje istraživanja “Šta umesto pritvora-Trenutno stanje alternativnih mera u Srbiji“. Cilj ovog istraživanja bio je da se dobije procena i analiza primene alternativnih mera umesto pritvora u praksi, njen kvalitet, kao i trendovi u pravosuđu i sudskoj praksi. Svi subjekti koji su uključeni u sistem primene vanzavodskih mera  (istraživanje je sprovedeno u u Nišu, Negotinu, Novom Pazaru, Smederevu i Valjevu) saglasni da su to potrebne mere, da se ne primenjuju dovoljno, kao i da postoji trend povećanja primene i to posebno mere zabrana napuštanja stana uz elektronski nadzor.  Podaci koji su prikupljeni u pet gradova ukazuju da je  neophodno ojačati povereničku službu, kao I da zaposleni u toj službi moraju da budu u dovoljnoj meri kadrovski ojačani, ali i materijalno, tehnički osposobljeni za postupanje u ovoj delikatnoj oblasti, navodi se između ostalog u izveštaju.  Nalazi sa terena ukazuju da ne postoji izgrađena sudska praksa u pogledu pojedinih alternativnih sankcija, zbog još uvek malog broja predmeta.  Iako postoji pozitivan stav prema alternativnim sankcijama, kada su tužilaštvo i advokati u pitanju to je iz različitih uglova. Inicijativa za primenu alternativnih mera skoro isključivo kreće od advokata. Tužilaštvo ne predlaže primenu, već skoro isključivo pritvor. Dok odbrana (advokatura) predlaže najčešće zabranu napuštanja stana ili mesta boravišta uz obavezu javljanja nadležnom organu u određenom vremenskom periodu i oduzumanje putnih isprava, tužilaštvo se obično protivi ako branilac predloži da pritvor bude zamenjen drugom merom, navedeno je u izveštaju.

Sudije, tužioci, advokati, poverenici za alternativne sankcije iz Valjeva, Smedereva i Niša imali su priliku da o ovoj temi razgovaraju sa emintentnim sagovornicima – Miloš Janković, zamenik zaštitnika građana – NPM, Sretko Janković, sudija Apelacionog suda Beograd, Vesna Stevanović, sudija Apelacionog suda u Nišu, Dušanka Garić, načelnica odeljenja za tretman i alternativne sankcije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, dr. Veljko Delibašić, advokat iz Beograda.

Opšti zaključak učesnika seminara je da alternativne sankcije i mere imaju veliku prednost jer se mogu primeniti u različitim fazama krivičnog postupka i predstavljaju skretanje sa klasičnog toka krivično – pravne procedure. Nesumljiva je prednost alternativnih sankcija u odnosu na kaznu zatvora, kako za društvo tako i za prava okrivljenog, ali i iznose identičan stav da se primenom ovih mera ne ugrožavaju prava oštećenog – žrtve. Propisi koji se odnose na primenu alternativnih sankcija u Srbiji  su uglavnom jasni, ali je neophodno kroz podzakonske propise razraditi svaku alternativnu meru posebno, zato što postoje nejasnoće u pogledu pojedinih mera i prava lica prema kojima su  izrečene. Vreme, iskustvo, dodatna obuka i izgrađena sudska praksa će pomoći da se alternativne mere u punom obimu sprovode u praksi. Predavači i učesnici ovog dvodnevnog seminara postigli su visok stepen saglasnosti kako u odnosu na prednosti koje donose alternativne sankcije i mere, tako i u odnosu na trenutno stanje i dalji razvoj ovog sistema.

Podsećamo, alternativne sankcije u Srbiji su još uvek izuzetak od pravila, još uvek je pritvor glavna mera koja se određuje, a alternativne sankcije se određuju tek nakon dugotrajnog pritvora kao krajnja mera, jedan je od ključnih nalaza izveštaja “Šta umesto pritvora-Trenutno stanje alternativnih mera u Srbiji“.