Oganizacije civilnog društva prate dešavanja u naselju Crvena Zvezda u Nišu i veoma su uznemirene činjenicom da građani i građanke iz ovog naselja nemaju struju od 22. avgusta 2016, odnosno više od četiri meseca. Oko 80 porodica živi u nehumanim uslovima, a deca nemaju osnovne uslove za život, rast, razvoj i školovanje. Stari i bolesni, kao i osobe sa invaliditetom takođe su posebno pogođeni ovom situacijom. Nedavno je i jedna stanovnica ovog naselja preminula. Naselje je nastalo šezdesetih godina prošlog veka, kao socijalno stanovanje. Tada je imalo i 27 brojila na objektima socijalnog stanovanja. Međutim, poslednjih godina, obračun potrošnje električne energije vrši se putem dva brojila za celo naselje, tako da stanovnici naselja struju uvek plaćaju po najskupljoj ceni. Osim toga, onemogućeni su da ostvare pravo na besplatne kilovate, iako u naselju živi značajan broj korisnika socijalne pomoći.

Uprkos značajnim problemima prilikom prikupljanja novca za plaćanje računa za struju, stanovnici ovog naselja redovno su uplaćivali iznos od 100.000 dinara mesečno za utrošenu električnu energiju. Međutim, zbog najskuplje cene struje koja im se obračunava, kao i zbog kamata, nisu u mogućnosti da otplate svoje dugovanje. Ovim povodom, Poverenica za zaštitu ranopravnosti iznela je svoje Mišljenje broj 07-00-268/2014-02, povodom istog problema koji su stanovnici ovog naselja imali 2014. godine.

Međutim, stanovnici naselja Crvena Zvezda ponovo se nalaze u istom problemu, uprkos činjenici da su se lično i pisanim putem obraćali gradonačelniku Niša, gradskim većnicima, predsedniku Opštine Palilula, direktoru EDB „Jugoistok“, direktoru EPS Snabdevanje u Nišu, šefici kancelarije za ljudska i manjinska prava, poverenici za zaštitu ravnopravnosti, ministru energetike, podpredsednici Vlade i premijeru.

Zahtevamo od nadležnih institucija sledeće:

 1. Hitno uključenje struje stanovnicima naselja Crvena Zvezda u Nišu
 2. Obezbeđivanje struje stanovnicima ovog naselja pod istim uslovima kao i ostalim građanima ove zemlje, odnosno merenje i obračun potrošene struje na zasebnim brojilima, u skladu sa brojem porodica koje žive u naselju, a ne samo dva, kako je sada slučaj.
 3. Omogućavanje ostvarivanje prava na besplatne kilovate stanovnicima naselja koji su korisnici socijalne pomoći.

Udruženja građana koja podržavaju zahtev:

 1. Asocijacija mladih Vrbas
 2. Asocijacija pedagoških asistenata
 3. ASTRA Beograd
 4. Beogradski centar za ljudska prava
 5. Centar za decu i omladinu Vrnjačka Banja
 6. Centar za devojke Niš
 7. Centar za devojke Užice
 8. Centar za praktičnu politiku
 9. Centar za razvoj civilnih resursa
 10. Centar za unapređivanje pravnih studija
 11. CIP – Centar za interaktivnu pedagogiju
 12. Civil Rights Defenders
 13. Dečiji centar Zaječar
 14. Drop-in centar za ljudska prava Niš – Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije
 15. Fond za humanitarno pravo
 16. Gayten-LGBT
 17. Građanski forum Novi Pazar
 18. Grupa MAŠTA Prijepolje
 19. Grupa za decu i mlade „Indigo“
 20. Inicijativa mladih za ljudska prava
 21. Inicijativa za inkluziju VelikiMali
 22. Iskrica IZDP Zaječar
 23. Komitet pravnika za ljudska prava Yukom
 24. Labris
 25. Media reform centar Niš
 26. Mreža obrazovnog razvoja Niš
 27. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
 28. Mreža organizacija za decu Srbije – MODS
 29. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 30. Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS
 31. Nezavisno udruženje novinara Vojvodine
 32. NVO Praxis Beograd
 33. Odbor za ljudska prava Bujanovac
 34. Odbor za ljudska prava Negotin
 35. Odbor za ljudska prava Niš
 36. Odbor za ljudska prava Valjevo
 37. Omladinski Forum za Edukaciju Roma Bujanovac
 38. PAOR Zrenjanin
 39. PONS fondacija
 40. Proaktiv
 41. Produkcija Romaworld
 42. Protecta
 43. Regionalni centar za manjine
 44. REYN mreža
 45. Roma Eko Centar
 46. Rromane Čhavra – Rromano Futuro Vršac
 47. SOS Dečija sela Srbija
 48. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja Beograd
 49. Tutoring program, Zapadnobalkanski institut
 50. Udruženje građana RROMA ROTA
 51. Udruženje građana „Ternipe“ Pirot
 52. Udruženje mladih Roma Srbije Beograd
 53. Udruženje roditelja i samohranih roditelja „Roditelj Temerin“
 54. Udruženje Romkinja „Osvit“
 55. Udruženje romskih studenata
 56. Udruženja studenata sa hendikepom
 57. Udruženje za prosperitet Roma Novi Bečej
 58. Zadrugarice
 59. Ženski prostor
 60. YUROM centar