Savet za štampu  u saradnji sa internet sajtom “Komšijske novosti” i Odborom za ljudska prava Niš, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbija, organizovao je 23.02.2018 godine u prostorijama Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS tribinu pod nazivom “Etički standardi, profesionalizam i poverenje građana u manjinske medije”. 

Na tribini za urednike i novinare medija na jezicima nacionalnih manjina, osim predstavljanja Saveta za štampu, razgovaralo se i o žalbama građana na pisanje medija i povrede Kodeks novinara Srbije, o odgovornosti lokalnih i onlajn medija i izazovima profesionalnog izveštavanja, kao i o odnosu građana prema manjinskim medijima i ulozi Nacionalnih saveta nacionalnih manjina kao osnivača medija Savet za stampu

Urednici i novinari medija na jezicima nacionalnih manjina imali su priliku i da se upoznaju sa radom Saveta vezanim za onlajn medije, Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju i mogućoj saradnji sa internet sajtom “Komšijske novosti”, koji radi na boljem informisanju većinske zajednice o manjinama u Srbiji.

Na tribini je učestvovalo osam urednika i novinara medija koji pišu na romskom, bugarskom, rumunskom i makedonskom jeziku, kao i predstavnici romskog i makedonskog nacionalnog saveta. Na tribini su u ime Saveta za štampu učestvovali: Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu, Tamara Skrozza i Dragan Đorđević članovi Komisije za žalbe, Emil Holcer menadžer.

FOD, Srbija

 

Tribina je organizovana zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.