U okviru realizacije projekta “Podrška sprovođenju alternativnih  sankcija i mera  u Srbiji” 27 i 28.jula 2018. godine u Nišu u prostorijama Mreže odbora CHRIS organizovan je trening  pod nazivom  “Monitoring primene alterantivnih sankcija i mera”.

Tokom dvodnevnog rada projektni  tim Mreže CHRIS je evaluirao već realizovane aktivnosti na realizaciji ovog projekta i istraživanja, a poseban fokus rada bio je na pripremi i edukaciji istraživača za intervjue sa poverenicima za alternativne sankciije na teritoriji sedišta pet viših sudova u Srbiji  Jedan segment rada odnosio se simulaciju intervjua i obradu upitnika i strukturu izveštaja. Seminar i radionice  realizovani su uz pomoć stručnog konsultanta Mreže CHRIS na realizaciji istraživanja  Aleksandre Spasojević. Ovo okupljanje iskorišćeno  je i za sastanak koordinacionog odbora  Mreže CHRIS na kojem je osim tekućih aktivnosti  deo bio posvećen daljem unapređenju rada i budućim aktivnostima Mreže.

CRD_logo_1Projekat “Podrška sprovođenju alternativnih  sankcija i mera  u Srbiji” realizuje se  zahvaljujući podršci Civil Rigths Defenders .