Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  organizovala je 11. februara 2019. godine u sali Medija Centra  Beograd okrugli sto pod nazivom Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. Okrugli sto u Beogradu bio je prvi skup u nizu javnih događaja koje je Mreža CHRIS organizovala u okviru realizacije projekta podržanog od strane Civil Rights Defenders.

Osnovi cilj okruglog stola  bio je informisanje  stručne i šire javnosti sa Izveštajem i preporukama nastalih na osnovu  istraživanja koje je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018. godine o primeni Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. Izveštaj i preporuke su nakon uvodnih  obraćanja Ivane Ranđelović  rukovodioca programa za Evropu Civil Rights   Defenders i Dragana Đorđevića  koordinatora Mreže CHRIS predstavili Aleksandra Spasojević stručni saradnik Mreže CHRIS, Dr Dijana Janković Sudija Apelacionog suda u Nišu i Nikola Kovačević, pravnik Beogradskog centra za ljudska  prava. Takođe, cilj skupa bio je  i pokretanje javnog  dijaloga svih neposrednih učesnika u sistemu vanzavodskih sankcija i mera o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg razvoja i unapređenja sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji. Tokom diskusije koja je usledila nakon  prezentacije Izveštaja i preporuka, više od dvadeset  predstavnika sudova, tužilaštava, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kancelarije Zaštitnika građana, advokature, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i medija, dodatno su obrazloženi ključni problemi i izazovi za veću  primenu Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji, i potvrđeni stavovi da značaj zamene zatvorskih kazni, gde je to predviđeno sadašnjim propisima, alternativnim merama.

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta  Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji ,a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.

N1 – Alternativne sankcije se ne primenjuju često, iako daju najbolje rezultate

N1 – BCBP: Pooštravanje kaznene politike populističko

Medija centar Beograd – Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji