Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  organizovala je 12. februara 2019. godine u sali Opštine Negotin  okrugli sto pod nazivom Podrška primeni alternativnihsankcija i mera u Republici Srbiji

Osnovi cilj okruglog stola  bio je informisanje  stručne i šire javnosti sa Izveštajem i preporukama nastalih na osnovu  istraživanja koje je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018. godine o primeni Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. Takođe, cilj skupa bio je  pokretanje javnog  dijaloga svih neposrednih učesnika u sistemu vanzavodskih sankcija i mera o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg razvoja i unapređenja sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji.

Izveštaj i preporuke je  nakon uvodnog  obraćanja  Bogdana Gugića, predstavnika Opštine Negotin  predstavila  Sanijela Dinić pravnica kancelarije Mreže CHRIS u Negotinu, a tokom diskusije koja je usledila nakon  prezentacije  predstavnici Višeg i Osnovnog suda, PU Negotin, Okružnog zatvora, Kancelarije za izvršenje alternativnih sankcija u Negotinu, advokature, organizacija civilnog društva, lokalne samouprave, Centra za socijalni rad, javnih preduzeća  i medija, dodatno su obrazloženi  ključni problemi i izazovi za veću  primenu Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji, i potvrđeni stavovi da značaj zamene zatvorskih kazni, gde je to predviđeno sadašnjim propisima, alternativnim merama.

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta  Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji ,a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.

Timoc Press „Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji“

NG Portal, Zatvori prenatrpani, alternativne kazne se retko primenjuju