Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji – Okrugli sto u Novom Pazaru

13/02/2019 Kategorije: Aktivnosti   Tagovi: , ,

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  organizovala je 13. februara 2019. godine u sali Doma kulture u Novom Pazaru,   okrugli sto pod nazivom Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji

Osnovi cilj okruglog stola  bio je informisanje  stručne i šire javnosti sa Izveštajem i preporukama nastalih na osnovu  istraživanja koje je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018. godine o primeni Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. Takođe, cilj skupa bio je  pokretanje javnog  dijaloga svih neposrednih učesnika u sistemu vanzavodskih sankcija i mera o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg razvoja i unapređenja sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji.

Izveštaj i preporuke prezentovao je Alija Halilović, koordinator Mreže CHRIS u Novom Pazaru, a  tokom diskusije koja je usledila nakon  prezentacije   predstavnici sudova, advokature, organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i medija, dodatno su obrazloženi  ključni problemi i izazovi za veću  primenu Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji, i potvrđeni stavovi da značaj zamene zatvorskih kazni, gde je to predviđeno sadašnjim propisima, alternativnim merama.

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta  Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji ,a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.