Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS  organizovala je 13. februara 2019. godine u sali Osnovnog  suda u Vranju  okrugli sto pod nazivom Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji

Osnovi cilj okruglog stola  bio je informisanje  stručne i šire javnosti sa  Izveštajem i preporukama  nastalih na osnovu  istraživanja koje je Mreža CHRIS sprovela tokom 2018. godine o primeni Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji. Takođe, cilj skupa bio je  pokretanje javnog  dijaloga svih neposrednih učesnika u sistemu vanzavodskih sankcija i mera o ključnim izazovima i mogućim pravcima daljeg razvoja i unapređenja sistema Alternativnih sankcija u Republici Srbiji.

Izveštaj i preporuke je  nakon uvodnog  obraćanja Dragana Đorđevića  koordinatora Mreže CHRIS predstavila Maja Kamenov  pravnica kancelarije Mreže CHRIS u Nišu, a tokom diskusije koja je usledila nakon  prezentacije, više od dvadeset  predstavnika sudova, tužilaštva i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija  dodatno su obrazloženi ključni problemi i izazovi za veću  primenu Alternativnih sankcija i mera u Republici Srbiji, i potvrđeni stavovi da značaj zamene zatvorskih kazni gde je to predviđeno sadašnjim propisima, alternativnim merama.

Organizaciju okruglog stola  podržao je Civil Rights Defenders u okviru projekta  Podrška primeni alternativnih sankcija i mera u Srbiji ,a omogućila Švedska međunarodna agencija za razvoj Sida.