Beograd, 28.02.2019.

Koalicija protiv diskriminacije i partnerske organizacije zahtevaju od nadležnih organa da povuku iz postupka usvajanja Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije zbog toga što predstavnici osetljivih i diskriminisanih grupa, kao i najšire javnosti, nisu imali priliku da se izjasne o predloženim rešenjima. Tekst Predloga zakona je opterećen izuzetno velikim brojem nedostataka zbog čega je neophodno odložiti njegovo usvajanje i omogućiti svim zainteresovanim stranama da se o njemu izjasne.

Vlada Republike Srbije je nedavno utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Suprotno pravnim pravilima koja uređuju postupak izrade i usvajanja nacrta i predloga zakona, onima koji su zainteresovani za sadržaj Predloga zakona nije bilo omogućeno da učestvuju u radu na njegovoj izradi, niti je bila organizovana rasprava o predloženim rešenjima pre nego što ih je Vlada formalno usvojila. Ova činjenica je konstatovana i u tački 9. Analize efekata zakona koja je uz Predlog zakona dostavljena Narodnoj skupštini.

Nedostatak široke rasprave o novim zakonskim rešenjima neposredno je sprečio zainteresovane strane da konstruktivno utiču na kvalitet Predloga zakona, a pre svega na otklanjanje njegovih brojnih nedostataka, koji se mogu svrstati u četiri grupe.

Prvu grupu čine nedostaci koji se sastoje u jezički besmislenim ili nemogućim konstrukcijama, ali i u pravopisnim greškama. Na primer, u tekstu se koristi reč “neopravdava”, te se navodi da je “zabranjeno uznemiravanje… koje je s ciljem ili predstavlja povredu dostojanstva…”.  Drugu grupu čine nedostaci koji upućuju na to da izmene nisu predložene u skladu sa pravilima pisanja zakona. Na primer, kontradiktorno se propisuje ovlašćenje Poverenika da obrađuje lično ime i druge podatke o učesnicima postupaka koje u vezi sa diskriminacijom vode sudovi, uz obavezu anonimizacije podataka o učesnicima postupka pre nego što se sudske presude dostave Povereniku.

Treću grupu čine pravno-sistemski nedostaci koji onemogućavaju adekvatnu primenu Zakona, kao što je brisanje opštih procesnih garancija koje se odnose na postupak po pritužbi, čime se ugrožavaju prava učesnika postupaka i otvara put proizvoljnom odlučivanju Poverenika. Najzad, četvrtu grupu čine nedostaci koji imaju pravno-politički karakter i koji dovode u sumnja stvarnu nameru autora predloženih izmena, kao što je rešenje po kome Poverenik može da odluči da ne postupa po pritužbi ako smatra da se svrha postupaka može ostvariti upozorenjem javnosti ili pak propisivanje prekršajnih novčanih kazni u iznosu koji je desetostruko veći od trenutno propisanih iznosa i to bez obrazloženja.

Zbog toga što ukupan broj navedenih nedostataka prevazilazi broj predloženih izmena, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da bi njihovim usvajanjem položaj korisnika Zakona bio značajno pogoršan, smatramo da je neophodno bez odlaganja povući Predlog zakona iz postupka usvajanja, a zatim omogućiti svim zainteresovanim stranama da učestvuju u unapređivanju ovog teksta.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network), Udruženje studenata sa hendikepom, Gayten LGBT, PRAXIS i Jednakost.
Organizacije koje podržavaju inicijativu:

  1. Fond za humanitarno pravo
  2. Edukacioni centar Leskovac
  3. YUROM CENTAR
  4. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
  5. Novosadski humanitarni centar
  6. Centar za kriznu politiku i reagovanje
  7. NGO Atina
  8. IzKruga Niš
  9. Fondacija PONS
  10. Autonomni ženski centar
  11. Zrenjaninski centar za jednaka prava
  12. LICELULICE
  13. Astra – Akcija protiv trgovine ljudima
  14. NVO „OFER“, Bujanovac
  15. A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
  16. Udruženje osoba sa invaliditetom „Jednakost“ iz Prijepolja
  17. Udruženje romsko srpskog prijateljstva Stablo
  18. Centar lokalne demokratije LDA
  19. YUCOM
  20. Peščanik
  21. Inicijativa mladih za ljudska prava
  22. Grupa Izađi
  23. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
  24. Romska inicijativa za održivi razvoj (Beograd)
  25. Romski centar (Požega)
  26. Udruženje beogradskih Cigana svečara (Beograd)
  27. Romsko sportsko udruženje Sloboda (Beograd)
  28. Šahovski klub Sloboda (Beograd)
  29. Glas manjine (Ripanj)
  30. Romski medijski servis (Beograd)
  31. RHU ROM LAZAREVAC
  32. Nacionalni tim Roma Srbije (Beograd)
  33. Roma world (Niš)
  34. ERA – LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey
  35. Žene u crnom
  36. Rekonstrukcija ženski fond
  37. Da Se Zna!
  38. IZI VelikiMali
  39. Centar za razvoj građanskog društva Protecta
  40. Heartefact Fund
  41. Beograd Prajd
  42. Queeria
  43. Udruženje građana lužničkih Roma
  44. Udruženje romskih studenata Novi Sad
  45. Udruženja Roma Sloboda
  46. Građanske Inicijative
  47. AS Centar
  48. Fondacija za otvoreno društvo
  49. Transparentnost Srbija
  50. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
  51. Proktiv
  52. Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub Niš
  53. Centar za ljudska prava Niš
  54. Sarajevo Open Centre
  55. Centar za prava Romkinja Niš
  56. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila Beograd

Koalicija protiv diskriminacije_Saopštenje 28.02.2019

Anti-Discrimination Coalition_Press release 28.02.2019.