Tematska otvorena vrata “Zašto suđenja dugo traju“ održana su u Osnovnom sudu u Zrenjaninu 21.08.2019. godine sa ciljem da se sudije kroz direktnu komunikaciju približe građanima i da se otvoreno razgovara i razmenjuju iskustva o funkcionisanju pravosuđa.

Zlatoje Ankić, predsednik Osnovnog suda u Zrenjaninu, izrazio je zahvalnost što je Zrenjanin među gradovima koji učestvuju u ovom projektu i istakao da je Osnovni sud u Zrenjaninu najbolji u Republici Srbiji po broju i kvalitetu rešenih predmeta za 2018. godinu.

Snežana Vidrić, zamenica predsednika suda, je građanima objasnila postupak obraćanja sudu i sistem slučajnog sudije putem kojeg se osigurava da će sve sudije biti podjednako opterećene i po težini i po broju predmeta. Sudija Vidrić je ukazala da na dužinu trajanja suđenja utiču subjektivni i objektivni razlozi, a da se kao najčešći javljaju vrsta spora, broj stranaka, izvođenje dokaza, nepoštovanje procesne discipline. Takođe, istakla je da zbog mogućnosti žalbi i odlučivanja suda u drugostepenom postupku, građani imaju utisak da suđenje previše dugo traje.

Dušanka Tatić, zamenica predsednika krivičnog odeljenja Osnovnog suda u Zrenjaninu, navela je mere koje sudije u Zrenjaninu preduzimaju za rešavanje starih predmeta, poput redovnih sastanaka u okviru samog odeljenja, podnošenja izveštaja predsedniku suda, formiranja tima za praćenje rešavanja starih predmeta i fizičkog izdvajanja starih predmeta. Sudija Tatić je zaključila da su stari predmeti u krivičnoj materiji na kraju 2018. godine činili 6,23% ukupno nerešenih predmeta, a da je kvalitet odluka iznosio 92,43%.

Dušan Pokuševski iz Beogradskog centra za ljudska prava je građanima približio ulogu organizacija civilnog društva u zaštiti njihovih prava. Izdvojio je dva oblika pomoći građanima koje organizacije civilnog društva preduzimaju: besplatnu pravnu pomoć i istraživački rad. Zaključio je da je besplatna pravna pomoć od velikog značaja za građane koji ne poznaju ili nedovoljno poznaju svoja prava i treba im profesionalna pomoć. Kroz istraživanja, nevladine organizacije analiziraju rad pravosuđa i upućuju preporuke za efikasniju zaštitu prava građana.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.