Tematska otvorena vrata “Zašto suđenja dugo traju” održana su 30.avgusta u Osnovnom sudu u Šapcu. Ovo je peti skup ovog tipa koji se organizuje u okviru projekta “Otvorena vrata pravosudja” sa ciljem da se građanima približi rad suda i tužilaštva.

Govornici na skupu su bili Milorad Maleteć, vršilac funkcije Predsednika suda, Svetlana Dimitrijević, sudija Osnovnog suda u Šapcu i Agnesa Poč Vinčić, zamenik tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu.  Svako od njih je iz svoje perspektive pokušao da približi građanima rad pravosudnih organa i da objasni šta je to što otežava suđenja, zašto toliko dugo traju, koju su to objektivni i subjektivni razlozi sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

Predsednik suda ističe da je u prethodnom periodu rad suda značajno poboljšan za šta su dobili i Priznanje za doprinos unpaređenju efikasnosti i kvalitetu sudskog sistema 2017.godine.

Sudija Dimitirijević takođe napominje da se broj predmeta drastično smanjio, ali brzinu suđenja pripisuje i nesrazmernom broju sudija i predmeta, zatim materijalnoj situaciji koja dovodi građane u dužnička ropstva te se samim tim i povećavaju slučajevi suđenja zbog neplaćanja komunalija, neizmirenih kredita, nedozvoljenih minusa.

Gospođa Poč Vinčić je iz ugla zamenika tužioca predočila koja su to nova zaduženja i obaveze koje su tužioci dobili uvođenjem novog Zakona o krivičnom postupku. Tužilac je dobio mnogo više obaveza ali premalo ovlašćenja.

Oko 30 građana Šapca je imalo priliku na kraju izlaganja panelista da prodiskutuje o svojim problemima i dilemama u vezi pravosuđa.  Mnogi od njih su se tek sad upoznali sa čitavim tokom priprema i procesom suđenja kao i tužilačke istrage. Opšti utisak je da građani imaju jako malo poverenja u pravosudni sistem i osećaju se  nezaštićeno jer čak iako bi se obratili institucijama nisu nailazili na odgovarajuće odgovore i zaštitu. Između ostalih ciljeva, ovaj projekat ima za cilj da kroz dugoročne susrete predstavnika pravosuđa i građana približi rad institucija običnom čoveku i uputi ga kako da najlakše dođe do pravde.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.