Tematska otvorena vrata pod nazivom „Zašto suđenja dugo traju?“ održana su 19. septembra 2019. godine u prostorijama Osnovnog suda u Kraljevu. Cilj ovog događaja je ostvarivanje neposrednog kontakta i komunikacije između građana i predstavnika sudskih institucija, a pre svega otklanjanje predrasuda i negativnih stavova koje građani imaju prema radu suda, odnosno upoznavanje građana sa svim izazovima sa kojima se sudovi susreću u svakodnevnom radu.

Sutkinja Zlata Đorđević, doskorašnja predsednica Osnovnog suda u Kraljevu, izrazila je zadovoljstvo što je taj sud obuhvaćen projektom Otvorena vrata pravosuđa i istakla značaj sprovođenja tog projekta za odnos građana i sudova. Prisutne je upoznala sa problemima koji se tiču samog pitanja sadržanog u nazivu tematskih otvorenih vrata, a u vezi sa radom Osnovnog suda u Kraljevu tokom njenog mandata kao predsednice suda. Pre svega, u pitanju su bili problemi objektivne prirode: nedovoljan broj sudija, uz istovremeno veliki priliv predmeta, manjak administrativnih radnika u sudu, nepravilan rad službe za dostavljanje, loše iskoriščeni kapaciteti sudskih veštaka. Sutkinja Đorđević je govorila i o ličnim naporima koje je, kao nosilac te funkcije, uložila na oktlanjanju posledica rada suda u pogledu predmeta u kojima sudije nisu postupale efikasno, na taj način što je omogućavala građanima da se direktno njoj obrate u situacijama u kojima su smatrali da se sudski postupak ne vodi pravilno.

Reč je potom preuzela sutkinja Radika Maričić, koja je prisutnim građanima na primeru radnih sporova, u kojima je ona najviše postupala, objasnila koje sve okolnosti utiču na to da suđenja traju dugo. Sutkinja je posebno objasnila situacije u kojima brzina rada sudova direktno zavisi od odgovarajuće reakcije drugih, nesudskih organa čiji je rad neophodan za donošenje odluke, kao što su npr. policija i PIO fond.

Sutkinja Nadežda Vidić iz Apelacionog suda u Kragujevcu je govorila o načinu na koji strukovna udruženja pomažu građanima, naglasivši pri tom da, iako na prvi pogled možda ne deluje da su udruženja aktivna, ona ipak uspevaju da na specifične načine utiču na uspostavljanje vladavine prava i samim tim zaštite prava građana. Građanima je objasnila i na koji način mogu pratiti rad strukovnih udruženja.

Prisutni građani su stavili do znanja da uglavnom nisu zadovoljni brzinom donošenja sudskih odluka u postupcima, ali su istovremeno pokazali razumevanje za objektivne probleme koji sprečavaju brže odlučivanje suda. Takođe su, u razgovoru sa panelistima, istakli da je dobro što se događaj ovog tipa organizuje u njihovom sudu i što će ih biti i ubuduće.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.