O izvršiteljima

Novi ciklus Tematskih otvorenih vrata sa temom ,,Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku,, započet je u osnovnom sudu u Ivanjici 25. novembar 2019.

Građani su tokom dosadašnjih događaja izrazili veliko interesovanje za pitanje izvršitelja I izvršnog postupka. Posao izvršitelja je u startu, još od 2011. godine kada je donet zakon, dočekan sa velikim podozrenjem, a nove izmene Zakona o izvršenju I obezbeđenju koje stupaju na snagu od 2020 godine odlična su prilika da se pokrene diskusija između građana sa jedne strane I javnih izvršitelja I sudija sa druge strane. Koncept Tematskih otvorenih vrata koja se periodično organizuju u 15 osnovnih sudova u Srbiji pruža mogućnost građanima da čuju mišljenje pravnih eksperata o temama koje se tiču njihovih svakodnevnih prava I obaveza vezanih za pravosuđe.

Milan Lugić, sudija Osnovnog suda u Ivanjici govorio je o novoj ulozi sudova u izvršnom postupku. On je ukazao da zakon uvodi  novine kao što su podnošenje predloga elektronskim putem, elektronsku oglasnu tablu, elektronsku aukciju i skraćeni izvršni postupak. Takođe, istakao je da svi postupci koji se vode u sudu prelaze u nadležnost javnih izvršitelja. Na taj način sud će biti rasterećen, ali postoji opasnost  opterećenja izvršitelja koji moraju imati kapacitete – vozila, službe, zaposlene itd. Naglasio je da sudu ostaju predmeti isključive nadležnosti činjenja koje preduzima dužnik, nečinjenja i trpljenja, vraćanje zaposlenog na rad, izvršenjem izvršnih isprava u vezi sa porodičnim odnosima izuzev zakonskog izdržavanja.

Milanka Savić, Javni izvršitelj za područje Višeg i Privrednog suda u Čačku, istakla je da elektronska oglasna table ima za cilj , da se pojednostavi sam postupak izvršenja da bi se izbegle raznoraze zloupotrebe – npr. situacija da izvršni dužnik nije obavešten o tome da se protiv njega sprovodi izvršni postupak. Ona je takođe objasnila da kod novih izmena zakona postoji intencija da se zaštiti socijalno ugroženo stanovništvo smanjenjem zarade ili penzije koju će izvršitelj moći da zapleni radi namirenja potraživanja izvršnog poverioca.

Natalija Šolić, advokatica, Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM istakla je da je Zakon o izvršenju i obezbeđenju surov kada se radi o izvršnom dužniku, međutim sasvim drugu perspektivu imate kada se stavite u ulogu poverioca. Ona je objasnila da civilni sektor kroz razne aktivnosti pokušava da građanima postupak približi, jer zakon propisuje jako kratke rokove i načelo hitnosti implicira da taj postupak treba da bude efikasan, a sa druge strane građani nisu u potpunosti upoznati sa svojim pravima i obavezama.

Dušan Petrović, direktor za monitoring, evaluaciju i istraživanja USAID Projekat vladavine prava, govorio je o dostupnosti informacija građanima o izvršnom postupku I prezentovao istraživanje koje ukazuje da svega 13% građana misli da ima dovoljno informacija koja su im prava i obaveze.
On je predstavio I rezultate projekta Centra za evropske politike koji je posmatrao  izvršni postupak isključivo za komunalne predmete koji predstavlja specifičan postupak sa kojim se građani često susreću.

Projekat „Otvorena vrata pravosuđa“ za cilj ima jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa. Projekat realizuje koalicija koju čine 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovna udruženja iz oblasti pravosuđa.