Izaberi jezik: Latinica | Ћирилица | English

Svedoci smo svakodnevno da se prepreke stvorene u glavi materijalizuju u prepreke koje sprečavaju naše sugrađane da se slobodno kreću ulicama ili da uđu u školu, dom zdravlja, sud, bioskop i sve ostale zdravstvene, obrazovne, kulturne, republičke ili opštinske ustanove zato što žive sa invaliditetom. A da sve promenimo na bolje potrebne je samo da budemo posvećeniji i odgovorniji prema vlastitoj zajednici da bi se obezbedio jednak pristup svima za sve usluge. Iskazivanje poštovanja i ljudskosti prema bližnjima je jedini put ka uspešnom društvu.

MREŽA CHRIS U OČUVANJU OSNOVNIH LJUDSKIH PRAVA OSOBA KOJE ŽIVE SA INVALIDITETOM

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji (CHRIS) nastavlja sa aktivnostima u očuvanju osnovnih ljudskih prava osoba sa invaliditetom u 2011. godini. Uspešni pilot projekat Odbora za ljudska prava u Nišu koji je ostvaren u 2010. i 2011. godini, „Uklonimo barijere – јеdnakost za sve“, grana se dalje u četiri gradova gde članice Mreže sprovode svoje aktivnosti, u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu.

IZDVOJENA SREDSTVA U BUDŽETIMA ČETIRI GRADA ZA 2012. GODINU

Sastanci u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu su pokazali da na nivou lokalnih odborničkih grupa i predstavnika lokalnih […]

BROŠURA „POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“ 2011.

Sastanci u Valjevu, Negotinu, Novom Pazaru i Novom Sadu su pokazali da na nivou lokalnih odborničkih grupa i predstavnika lokalnih […]

O ISHODIMA U ČINJENICAMA I BROJKAMA

Održano 13 sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava, održano 13 sastanaka sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom, održano 15 sastanaka sa […]

„POŠTUJ RAZLIČITOSTI – JEDNAKOST ZA SVE“ NA NAMA JE

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS želi da se zahvali svim dobrim ljudima koji su nesebično učestvovali i […]

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM I SRBIJA

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (Konvencija) sa Opcionim Protokolima je bila usvojena 13. decembra 2006. godine u sedištu […]

BROJEVI I PORUKE IZVEŠTAJA UN IZ 2011. GODINE

Prošlogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija koga su razvile Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Svetska Banka, alarmirao je brojem od preko jedne […]

E-bilten je podržao Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Holandije.
Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
www.chris-network.org, office@chris-network.org