VIII seminar Mreže Pravne Pomoći CHRIS

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, organizovala je osmi seminar u okviru projekta Mreže pravne pomoći CHRIS u Nišu, u prostorijama Medija Centra Niš, 04 novembra 2004. Na ovom seminaru je predstavljen rad Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnih napomena koordinatora Mreže CHRIS Dragana Djordjevića i Dušana…