Primena DNK veštačenja od strane javnog tužioca prema novom Zakoniku o krivičnom postupku

Izvor: www.informator.co.rs Dragan Obradović, predsednik Okružnog suda u Valjevu                                                                       UVOD Pre šest godina naša najšira pravnička javnost prvi put je bila u prilici da se kroz stručne radove1,2 upozna sa osnovama koje su se ticale biološkog veštačenja metodom DNK otisaka kod nas.…

Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom

Izvor: www.informator.co.rs Zakonsko regulisanje parking prostora namenjenog za osobe sa invaliditetom i podizanje svesti masovne populacije o važnosti prava invalidnih lica. Lara Đorđević, viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda u Beogradu Vladimir Vrhovšek, viši sudijski pomoćnik Trgovinskog suda u Beogradu Kultura življenja je, u svakodnevnom životu, od velike važnosti. Svakodnevni život je sve užurbaniji, ljudi imaju…

Odbacivanje nepotpisanog podneska u svetlu efikasnosti parničnog postupka

Izvor: www.informator.co.rs Zoran Tanasković, advokat iz Beograda Donošenje novog Zakona o parničnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 125/2004) uglavnom je inspirisano potrebom da se ovaj postupak učini efikasnijim sa gledišta zaštite subjektivnih prava fizičkih i pravnih lica. Ovakva potreba posebno je naglašena nakon potpisivanja i ratifikacije Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda…