Međunarodni Dan ljudskih prava, obeležen je i u Tehničkoj školi „12. februar“ u Nišu. Na početku programa, učenici su predstavili svoje literarne i likovne radove koji izražavaju njihov subjektivni doživljaj ljudskih prava, šta ona za njih znače i kakvo je njihovo stanje u savremenom društvu. Nakon predstavljanja, proglašeni su i nagrađeni najbolji radovi u obe kategorije.

Odbor za ljudska prava Niš je pomogao realizaciju ove manifestacije putem štampanog materijala koji promoviše kulturu poštovanja i uvažavanja ljudskih prava. Takođe, prikazani su i kratki dokumentarni filmovi koji na direktan i upečatljiv način informišu gledaoce o aktuelnim dešavanjima u svetu, a naročito o dešavanjima o kojima se ne može čuti dovoljno i na pravi način u velikim svetskim medijima.

Prikazivanje filmova u srednjim školama je sastavni deo projekta „Slobodna zona“ koji Odbor za ljudska prava Niš realizuje u partnerstvu sa REX- Kulturnim centrom B92 iz Beograda. Prikazivanje filmova o ljudskim pravima i slobodama sa festivala „Slobodna zona“ u srednjim školama je deo inicijative da ovi filmovi postanu dodatno nastavno sredstvo u okviru predmeta Građansko vaspitanje.