Moj doživljaj ljudskih prava

Međunarodni Dan ljudskih prava, obeležen je i u Tehničkoj školi „12. februar“ u Nišu. Na početku programa, učenici su predstavili svoje literarne i likovne radove koji izražavaju njihov subjektivni doživljaj ljudskih prava, šta ona za njih znače i kakvo je njihovo stanje u savremenom društvu. Nakon predstavljanja, proglašeni su i nagrađeni najbolji radovi u obe…