Odbor za ljudska prava Negotin, kao osnivač Resurs centra Negotin, koji je član međunarodne mreže za borbu protiv rasizma „United against racism“, obeležava ovaj datum i želi da skrene pažnju opštinskim vlastima, direktorima srednjih škola i lokalnim televizijama da obeleže Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije.

U znak sećanja na 69 osoba koje su protestvovale protiv rasističke politke Aparthejda i zbog toga ubijene 21. marta 1960. godine u južnoafričkom gradu Šapervilu, Generalna skupština Saveta Evrope odlučila je da se 21. mart svake godine obeležava kao Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije.

Slogan ovogodišnjeg obeležavanja 21. marta je JEDNAKOST! Ovim sloganom se apeluje na nemogućnost svih ljudi da imaju jednak pristup informacijama, jednake mogućnosti i jednake šanse.Širom sveta, različitim aktivnostima nevladine organizacije i državne institucije, upoznaju javnost sa problemom rasizma u njihovim lokalnim sredinama.

Nažalost u Srbiji, odnosno u Negotinu, i ove godine je rasna netrpeljivost zastupljena prema pripadnicima/cama drugih etničkih, verskih i marginalizovanih grupa, koje zbog određenih fizičkih ili kulturnih specifičnosti odstupaju od dominantnih društvenih obrazaca.

Ovom prilikom želimo da podsetimo na neke slučajeve:

•Dve godine od ispisivanja grafita u noći između 19. i 20.03.2005. godine, na zidu zgrade AD GP „Krajina“ i kod glavnog ulaza Tehničke škole u Negotinu, nisu privedeni pravdi počinioci ili barem javnost ne zna dokle se stiglo sa istragom. Danas je Negotin i dalje pun grafita slične sadržine.
•J.B je od kancelarije Mreže CHRIS u Negotinu tražila savet kako da postupi, nakon što je napustila muža i maloletnog sina od 7 godina, zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja od strane muža. Sina viđa posredstvom Centra za socijalni rad, a saznala je da je suprug podneo tužbu za razvod braka i boji se da će mu dete biti dodeljeno, jer je suprug ostao u stanu, dok ona stanuje privatno. Veliki uticaj na supruga vrše njegovi roditelji, koji je od početka ne trpe zato što je po nacionalnosti Vlahinja.
•Dana 18.03.2007.godine u dvorištu crkve u Negotinu, sveštenik se sagovornici i ekipi RTS-a obratio rečima: „Šta ćete vi gospođo, ovde?“… „Vi ste prvo trebali da se raspitate koga dovodite ovde, jer je ova žena u rumunskoj stranci i ona se zalaže i podržava rumunsku crkvu i ona nema prava da uđe ni u dvorište ove crkve“, – naredivši da se odmah „čiste“ odande.

Prema informacijama kancelarija Mreže CHRIS, jedan od najčešćih vidova diskriminacije tokom 2006. godine predstavlja diskriminacija na osnovu rase i nacionalne pripadnosti, usmerena ka pripadnicima romske i vlaške nacionalne manjine.