Saopstenje Odbora za ljudska prava Negotin

Odbor za ljudska prava Negotin, kao osnivač Resurs centra Negotin, koji je član međunarodne mreže za borbu protiv rasizma „United against racism“, obeležava ovaj datum i želi da skrene pažnju opštinskim vlastima, direktorima srednjih škola i lokalnim televizijama da obeleže Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije. U znak sećanja na 69 osoba koje su…