XVIII Mreže pravne pomoći CHRIS

XVIII seminar namenjen pravnicima i advokatima Mreže CHRIS, održan je 27. oktobra 2007. u Media Centru Niš, na temu “Problem trgovine ljudima – bazični trening za predstavnike Mreže CHRIS”. Inače, ovaj seminar je deo obuke pravnog tima Mreže u okviru projekta Mreža pravne pomoći CHRIS. Predavačice su bile članice NVO ASTRA (Tamara Vukasović, Marija Anđelković,…