Govor mržnje prema manjinskim grupama i predstavnicima vlasti koji promovišu ljudska prava

Povodom najnovijih postera organizacije „Crna Ruka“ u Pančevu kojima se širi govor mržnje, Koalicija protiv diskriminacije zahteva od policije da otkrije i uhapsi sve one koji pozivaju na nasilje i mržnju prema pripadnicima diskriminisanih grupa i predstanicima vlasti. U posledje vreme, meta ovakvih napada su sve više i oni koji javno podržavaju poštovanje ljudskih prava…