Prekinuti sa negiranjem ljudskih prava građana Srbije

Saopštenje Koalicije protiv diskriminacije Koalicija protiv diskrminacije poziva sve društvene aktere u Srbiji da korišćenjem svojih ustavnih prava ne pozivaju na ograničavanje prava drugih građana. Političke partije, mediji i predstavnici vlasti ne mogu koristeći svoje pravo na slobodu političkog udruživanja i slobodu izražavanja garantovanu Ustavom, pozivati druge da ova ista prava ne koriste. Istovremeno, Koalicija…