Zahtev za smenu Ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića podržavaju sledeće organizacije:

1. Astra – akcija protiv trgovine ljudima

2. Asocijacija duga, Šabac

3. Asocijacija poslovnih žena – PAZ, Novi Sad

4. Centar za unapređivanje pravnih studija – CUPS

5. Centar za kulturnu dekontaminaciju

6. Centar za integraciju mladih

7. Centar za ljudska prava, Niš

8. Centar za mir i edukaciju

9. Centar za razvoj civilnih resursa Niš

10. CHRIS: Građanski forum Novi Pazar

11. CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin

12. CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš

13. CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo

14. CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava

15. CRC-Bujanovac

16. FENOMENA, Kraljevo

17. FLORES, Sjenica

18. Forum NVO Kraljevo

19. Gayten – LGBT

20. Glas razlike

21. Građanski centar Kragujevac

22. Građanska čitaonica Libergraf Uzice

23. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

24. Humanitarno udruženja “Romsko srce”

25. IMPULS, Tutin

26. Inicijativa mladih za ljudska prava

27. Inicijativa Užice

28. Inkluzivni pokret

29. Inicijativa za integraciju Vranje

30. Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”

31. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI

32. JAZAS

33. Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM

34. Kulturni centar DamaD

35. LABRIS

36. LGBT roditelji

37. LINET

38. Liberalni centar

39. Mirovna grupa Esperanca, Novi Sad

40. NGO Fraktal

41. NGO Atina

42. Narodni parlament Leskovac

43. Novinska agencija TimocPress

44. Omladina JAZAS-a

45. Praxis

46. Palgo centar

47. PAAD centar za sociokulturološke izuzetnosti

48. Regionalni centar za manjine

49. Rekonstrukcija ženski fond

50. Resurs centar Beograd

51. Resurs centar Stari grad

52. Resurs centar ?ukarica

53. Resurs Centar, Niš

54. Romski Ženski Centar ,,Rromnjako Ilo,, Zrenjanin

55. Savez Vlaha Srbije

56. Sandžacki odbor za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

57. Sandžački intelektualni krug

58. Smart kolektiv

59. SPY siguran puls mladih

60. Svetionik, Loznica

61. Taboo – Grupa za afirmaciju razli?itosti

62. Unija studenata Novog Pazara

63. UG Felicitas

64. Urban In Novi Pazar

65. UG Ravangrad Sombor

66. Udruženje „Beli štap“

67. Udruženje studenata sa hendikepom – USH

68. Udruženje žena Pešćanik, Kruševac

69. Udruženje građana “Žene u akciji”

70. Udruženje građana “Delfin”

71. Udruženje Roma Novi Be?ej

72. Udruženje Roma ,,Danica,, Pan?evo

73. Udruženje žena i majki “ANNA” Novi Pazar

74. Vojvođanski građanski centar

75. Zrenjaninski Edukativni Centar

76. Žene u Crnom

77. Ženski Forum, Negotin

78. Ženski prostor, Niš

79. Ženska mreža Smederevo – volonterke SOS telefona