79 organizacija civilnog društva podržalo zahtev za smenu ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića

Zahtev za smenu Ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića podržavaju sledeće organizacije: 1. Astra – akcija protiv trgovine ljudima 2. Asocijacija duga, Šabac 3. Asocijacija poslovnih žena – PAZ, Novi Sad 4. Centar za unapređivanje pravnih studija – CUPS 5. Centar za kulturnu dekontaminaciju 6. Centar za integraciju mladih 7. Centar za ljudska…