Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom  Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je  započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu praktične primene Zakona o zabrani diskriminacije.

Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS realizuje projekat “Otvoreni Forum”  u šest gradova Srbije – Novom Sadu, Negotinu, Valjevu, Novom Pazaru, Nišu i Bujanovcu,  a drugi seminar po redu organizovan u četvrtak i petak, 8. i 9. aprila 2010. godine u Novom Sadu, u prostorijama udruženja građana “…Iz kruga”, i u saradnji sa udruženjem građana “…Iz kruga”.

U Srbiji ne postoji razvijena svest o pojmu diskriminacije, posebno diskriminacije i pravima osoba sa invaliditetom. Donošenjem opšteg Zakona o zabrani diskriminacije ostvaren je prostor za uspešniju borbu i protiv diskriminacije uopšte, a konačno i diskriminacije osoba sa invaliditetom. Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom usvojen je pre četiri godine, ali do danas nije doživeo široku primenu, jer nije predstavljen na adekvatan način i ostao je nepoznat javnosti, korisicima, ali i onima koji bi trebalo da ga primenjuju. Iako sadrži odlična rešenja i instrumente za primenu i zaštitu od diskriminacije, mogućnosti koje nudi nisu primenjene, pre svega zbog toga što služba i institucije kojima se diskriminisani obraćaju, ne propoznaju diskriminaciju niti su upoznati sa mogućnostima rešavanja ovih situacija. Dosadašnja iskustva pokazuju da su vrlo često moguća rešenja problema diskriminacije u postupku van suda, ali je neophodno upoznati predstavnike vlasti i zastupnike o pojmu i oblicima diskriminacije, kako bi ih pravovremeno uputili u njihova prava i mogućnosti rešavanja konflikta, kao i način procene kojim putem rešiti konkretan problem, a takođe i korisnike ovih zakonskih mogućnosti.
Realizacija seminara prvog dana, 08. aprila 2010. obuhvatila je prezentaciju Zakona o zabrani diskriminacije prvog dana seminara po utvrđenom dnevnom redu 08. aprila (informisanje o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima..) a predavači su bili dr. Saša Gajin iz Centra za unapređivanje pravnih studija, advokatica Violeta Kocić Mitaček, advokatica Tanja Drobnjak i Lepojka Carević Mitanovski iz „…Iz Kruga“
Drugog dana 09. aprila 2010. godine  seminar je otvorila  dr. Aleksandra Vujić,  koordinatorka Chris office Novi Sad i moderator seminara, a  predavač je bio advokat Blažo Nedić, Partneri za demokratske promene Srbija i član radne grupe za izradu Zakona o medijaciji. Tokom seminara učesnici su bili upoznati sa pojmom medijacije, imali vežbu na temu veštine medijacije, takođe je prikazan i kraći film o praktičnoj primeni medijacije i na kraju su upoznati sa mogućnostima i praktičnim aspektima primene medijacije u slučajevima diskriminacije. Seminar je počeo u 10 sati, a završio u 14 časova. U okviru vežbe su učesnici imali zadatak da nacrtaju na papiru ono što im je jedna osoba govorila dok je okrenuta leđima davala instrukcije, a učesnici nisu imali prava na dodatna pitanja. Vežba je trebalo da pokaže koliko mnogo se u svakodnevnoj komunikaciji oslanjamo na neverbalnu komunikaciju. U okviru prezentovanja je pušten film o medijaciji koji je pokazao čitav tok postupka medijacije. Tokom čitave sesije su učesnici aktivno učestvovali, postavljajući pitanja ili komentare. Seminaru u Novom  Sadu prisustvovalo je 14 predstavnika 11 različitih organizacija i institucija. TV Apolo iz Novog Sada emitovala je 08. i 09. aprila izveštaje sa seminara.