Otvoreni forum Novi Sad

Realizacijom šest informativnih seminara u okviru projekta “Otvoreni Forum”, prezentacijom  Zakona o zabrani diskriminacije, informisanjem o savremenim antidiskriminacijskim pravnim okvirima, informisanjem o pojmu i mogućnostima primene tehnika ARS u slučajevima diskriminacije lokalnim javnim službenicima, Mreža CHRIS je  započela proces povezivanja i uspostavljanja međusobne saradnje ključnih aktera i institucija u šest gradova u Srbiji u procesu…