Program pružanja besplatne pravne pomoći u 2010. godini

Od 2000. godine Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS je jedina mreža nevladinih organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć građanima Republike Srbije u slučajevima kada im je uskraćena zaštita i ostvarivanje ljudskih prava. U prvoj polovini 2010. godine prema podacima koji su sakupljeni u pet kancelarija, Mreži CHRIS se obratilo 349 klijenata pripadnika…