ZAKON I ZAKONSKE OBAVEZE

Osim naše svesti, osećaja za moral ili empatiju, nas – društvo – obavezuju zakoni da obezbedimo da ljudi koji žive sa invaliditetom imaju pristup i uživaju iste koristi u svim zgradama i objektima, sve usluge, programe i zapošljenje kao i svako drugi. U Srbiji postoji zakon o zabrani diskriminacije kojim se utvrđuje sledeće: „Svako ima…

ČINJENICE I BROJKE

Pokazujući upornost pri rešavanju ovog složenog pitanja, Mreža CHRIS je razvila strategiju da bi uključila sve zainteresovane strane na sistematičan način i da bi proizvela činjenice i brojke kao čvrstu osnovu za postizanje kvalitetnih rezultata u datom periodu na teritoriji u kojoj sprovodi svoje aktivnosti. Tako su ključne javne ustanove u Nišu, Negotinu, Novom Sadu,…

OPŠTI ZAKLJUČCI

Veoma je mali broj ustanova koje su ispunile većinu kriterijuma i odredbi Pravilnika ali ni one nisu apsolutno prilagođene za korišćenje od strane osoba sa invaliditetom. Samo iz nekih odgovora se može zaključiti da su ustanove upoznate sa odredbama Pravilnika o uslovima za planiranje i projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece, starih, hendikepiranih…

10. decembar – Međunarodni dan zaštite ljudskih prava

Odbor za ljudska prava Niš je, povodom obeležavanja 10. decembra, Međunarodnog dana zaštite ljudskih prava, organizovao konferenciju za medije grada Niša. Konferencija je održana u subotu, 10. decembra, sa početkom u 12h. Prisutnim novinarima se najpre obratila Jelena Petrović iz Odbora za ljudska prava Niš, koja je podsetila prisutne o procesu javnog zastupanja započetom u…