Građanski forum Novi Pazar je realizaciju ovog projekta otpočeo sa organizacijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom: Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, Društvo za cerebralnu paralizu i Međuopštinska organizacija saveza slepih i slabovidih, a kasnije se pridružila i muslimanska humanitarna organizacija „Mehamet“.

Građanski forum je održao sastanke sa predstavnicima ovih organizacija na kojima je postignut dogovor o zajedničkom nastupu prema lokalnoj samoupravi i donet zaključak da se udruženim snagama povećaju šanse za uspešnu realizaciju projekta i postizanje željenog ishoda.

Ove organizacije su potpisnice zajedničke molbe koja se odnosi na inicijativu za izglasavanje posebne budžetske linije u budžetu grada Novog Pazara za uklanjanje arhitektonskih prepreka, koja je dostavljena članovima gradskog veća.

Održane su konsultacije sa članom gradskog veća, Fevzijom Murićem, zaduženim za socijalna pitanja, i sastanci sa predstavnicima odborničkih grupa Za evropski Novi Pazar, Lista za Sandžak i Jedinstvena srpska lista.