Na održanom okruglom stolu „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“, koordinator Odbora za ljudska prava Negotin, Dušan Prvulović, ukazao je na problem postojanja arhitektonskih barijera u Negotinu za osobe sa invaliditetom, dok je pravni okvir za zaštitu od diskriminacije u Srbiji predstavila pravnica Odbora za ljudska prava Negotin, Sanijela Dinić.

Naročito su bila zapažena izlaganja predsednice Asocijacije za razvoj opštine Negotin i koordinatorke projekta „Podrška i integracija osoba sa invaliditetom u opštini Negotin“’ Ljiljane Đaković i članice opštinskog veća opštine Negotin i asistentkinje koordinatorke pomenutog projekta, Vele Blagojević. U svojim izlaganjima su naglasile koliko se malo pažnje posvećuje ovoj temi u opštini Negotin i na problem malog broja udruženja koja se bave ovom problematikom. Ujedno su ukazale na to da je cilj njihovog projekta podizanje nivoa svesti osoba sa invaliditetom i šire društvene zajednice, o pravima, položaju, potrebama osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja uslova za njihovo društveno uključivanje. Svi prisutni predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom su ocenili njihov rad na projektu kao jako lep gest lokalne samouprave.

Među ostalim učesnicima/cama okruglog stola treba spomenuti Ivicu Ćosića ispred Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Bor, Duška Perišića, UG ’’Dobro drvo’’ Zaječar i Izvonar Vojkana, ispred udruženja građana sa hendikepom „FREND“ iz Majdanpeka.

Na kraju su se svi prisutni složili da još uvek postoji veliki problem kod osoba sa invaliditetom koji se tiče njihove neinformisanosti, nepoznavanje njihovih prava i same zakonske regulative. Iz svega toga proističe i problem njihove nevidljivosti. Same osobe sa invaliditetom ne mogu da prepoznaju proces diskriminacije. Zato treba uticati na osobe sa invaliditetom da podignu svest kod samih sebe, da postanu vidljivi i te iste osobe stimulisati kako bi se same prijavljivale na tržište rada, i na taj način stekli samopouzdanje, što je u njihovom slučaju mnogo bitnije od same materijalne dobiti – zaključili su svi prisutni.