Negotin, Galerija Doma kulture, 8. decembar 2011. godine

Na održanom okruglom stolu „Poštuj različitosti – Jednakost za sve“, koordinator Odbora za ljudska prava Negotin, Dušan Prvulović, ukazao je na problem postojanja arhitektonskih barijera u Negotinu za osobe sa invaliditetom, dok je pravni okvir za zaštitu od diskriminacije u Srbiji predstavila pravnica Odbora za ljudska prava Negotin, Sanijela Dinić. Naročito su bila zapažena izlaganja…