Odbor za ljudska prava Niš/kancelarija Mreže CHRIS u Nišu i partnerska organizacija „…Iz Kruga“ Beograd realizuju projekat “Ljudi i raskršća”, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u borbi protiv institucionalne diskriminacije, povećanje političke vidljivosti osoba sa invaliditetom putem javnog zagovaranja i podizanja svesti. Projekat “Ljudi i raskršća” finansira Evropska unija u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

U okviru projekta “Ljudi i raskršća”, u sredu 18.07.2012. u prostorijama Regionalnog centra Niš održan je radni sastanak u organizaciji Odbor za ljudska prava Niš/kancelarije Mreže CHRIS u Nišu. Sastanku su prisustvovali predstavnici partnerske organizacije „…Iz Kruga“ Beograd, predstavnici Koalicije udruženja osoba sa invaliditetom, predsednik Saveta za rad na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i predstavnici odborničkih grupa Liberalno demokratske partije i Demokratske stranke Srbije. Iako je od strane Odbora za ljudska prava poziv za radni sastanak svim političkim partijama bio uredno upućen, niko osim odbornika pomenutih političkih partija se nije odazvao.

Na sastanku su razmatrana suštinska pitanja i problemi postojanja arhitektonskih barijera osoba sa invaliditetom. Takođe, bilo je reči i o načinima projekcije i izdvajanja budžetskih sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera u cilju nesmetanog kretanja osoba sa invaliditetom u. Razmatrana je i pristupačnost kao preduslov da osobe sa invaliditetom mogu ostvarivati svoja zakonom predviđena prava u pogledu pristupa institucijama javne vlasti, obrazovanja, uživanja socijalnih prava i zdravstvene zaštite.

Na kraju, prisutnim predstavnicima odborničkih grupa predstavljena su i tri zahteva koja će biti upućena gradskom veću i nadležnim institucijama u Nišu:

  • Da se u budžetima Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj i Uprave za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport   za 2013. godinu predvidi po 0,1% od za uklanjanje arhitektonskih barijera;
  • Da se Upravni odbor Direkcije za izgradnju grada Niša izabere i predstavnik udruženja osoba sa invaliditetom;
  • Da Gradsko veće i Skupština grada Niša podrže formiranje Tima za pristupačnost i izradu lokalne Strategije pristupačnosti

Južne Vesti – Inicijativa za uklanjanje barijera