”Ljudi i raskršća”- Radni sastanak sa predstavnicima odborničkih grupa u Nišu

Odbor za ljudska prava Niš/kancelarija Mreže CHRIS u Nišu i partnerska organizacija „…Iz Kruga“ Beograd realizuju projekat “Ljudi i raskršća”, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u borbi protiv institucionalne diskriminacije, povećanje političke vidljivosti osoba sa invaliditetom putem javnog zagovaranja i podizanja svesti. Projekat “Ljudi i raskršća” finansira Evropska unija u okviru programa…