Odbor za ljudska prava Niš – kancelararija Mreže CHRIS u Nišu, zajedno sa partnerom „Iz kruga“ Beograd realizuje projekat „Ljudi i raskršća“, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u borbi protiv institucionalne diskriminacije, i odgovornost državnih organa za jednaki pristup institucijama javne vlasti svih građana/ki. Projekat “Ljudi i raskršća” finansira EU u okviru programa „Podrška civilnom društvu“.

U okviru projekta „Ljudi i raskršća“, u subotu 30.06. i nedelju, 01.07.2012. održan je dvodnevni seminar u organizaciji Odbora za ljudska prava Niš – kancelararija Mreže CHRIS u Nišu, uz prisustvo članova i članica Koalicije udruženja osoba sa invaliditetom. Prvog dana seminara je Mladen Jovanović, konsultant Evropskih neprofitnih strategija prisutnima prezentovao faze budžetskog ciklusa, kada i ko formira i usvaja budžet, kao i potrošnju i verifikaciju budžeta grada. Prisutni su upoznati sa budžetskim kalendarom, kao i rokovima kada se predlozi budžetskih stavki dostavljaju gradskim upravama. U drugom delu dana, formirane su dve radne grupe koje su razrađivale plan budžetskog zagovaranja, gde su članovi udruženja mapirali prioritetne ulice i približno izračunale finansijski iznos za adaptaciju ulica, rampi i saobraćajnica u Nišu.

Drugi dan seminara bio je rezervisan za osmišljavanje zajedničke kampanje koja će nadležnim institucijama prikazati realno stanje i nemogućnost slobodnog kretanja osoba sa invaliditetom. Kao deo kampanje, u nedelju je snimljena i tv emisija, gde su novinari lokalne medijske kuće TV5 sa svojom ekipom došli i snimili emisiju sa članovima udruženja, zato što njihova televizija nije dostupna osobama sa invaliditetom.