Seminar “Ljudi i raskršća“, 30.06. i 01.07.2012., Regionalni centar Niš

Odbor za ljudska prava Niš – kancelararija Mreže CHRIS u Nišu, zajedno sa partnerom „Iz kruga“ Beograd realizuje projekat „Ljudi i raskršća“, koji ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom u borbi protiv institucionalne diskriminacije, i odgovornost državnih organa za jednaki pristup institucijama javne vlasti svih građana/ki. Projekat “Ljudi i raskršća” finansira EU u okviru…