Forum Pravnici za Pravnike, Drač, 14 – 16. mart

Civil Rights Defenders organizovao je jedinstveni forum za unapređenje kapaciteta pravnika za ljudska prava i njihovo ohrabrivanje za razmenu stečenog iskustva. Oko 50 učesnika, uglavnom pravnika, zaposlenih i volontera iz organizacija za ljudska prava, okupili su se u Draču, u Albaniji, da učestvuju na prvom Forumu Pravnici za Pravnike, 14−16. mart. Pravnici u regionu Zapadnog…