Koalicija za Ravnopravnost KORAK održala je u Srbiji, Crnoj gori i na Kosovu dvadeset i dve prezentacije ciljeva i planiranih aktivnosti za 2013. i 2014. godinu koje podrazumevaju uključenje i podršku nevladinim organizacijama iz tri zemlje.

KORAK kao mreža nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova organizovana je sa ciljem da se na regionalnom bori protiv diskriminacije.Koalicija će u prve dve godine svoje ciljeve ostvarivati kroz monitoring suđenja za diskriminaciju, zagovaranje učešća žena u političkom životu i borbu protiv diskriminacije LGBT osoba.

Predstavljena su osnovna načela na kojima funkcioniše KORAK, ciljevi misije i detaljan plan aktivnosti. Ono što je najviše zainteresovalo brojne aktivitste, novinare i studente su projekti čije će sprovođenje, uz podršku donatora, obezbediti KORAK već krajem prve godine projekta. Informacije o nadmetanju za dodelu sredstava za šestomesečne projekte u tri projektne oblasti biće objavljene na našem vebsajtu u posebnoj sekciji Grantovi.

U Srbiji prezentacije su održane u:

Nišu: Medija centar Niš, 22. marta 2013.
Leskovcu: Resurs centar, 29. marta 2013.
Rumi: Hotel “Park”, 3. aprila 2013.
Bujanovcu: Press centar Bujanovac, 4. aprila 2013.
Valjevu: Hotel  ”Grand”, 11. aprila 2013.
Novom Pazaru: Trening centar OEBS-a, 12. aprila 2013.
Zaječaru: Omladinski centar Zaječar, 16. aprila 2013.
Zrenjaninu: Kulturni centar Zrenjanina, 19. aprila 2013.
Subotici:Medija centar Gradske kuće, 22. aprila 2013.
Novom Sadu: Nezavisno društvo novinara Vojvodine, 26. aprila 2013.
Kruševcu: Kulturni centar Kruševac, 29. aprila 2013.
Beogradu: Kuća ljudskih prava i demokratije, 24. maja 2013.
Prezentacije u Srbiji su održali mešoviti timovi organizacija YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS i GejStrejt alijansa.

Brojni učesnici ovih skupova su u diskusijama nakon prezentacija izložili svoje viđenje borbe protiv diskriminacije u sredinama u kojima žive i deluju, o akutnim problemima u vezi sa netolerancijom, netrpeljivošću i diskrimincaijom i o idejama za sprovođenje šestomesečnih projekata u okviru projekta Umrežavanje civilnog društva u zaštiti osnovnih ljudskih prava koji sprovodiKoalicija za ravnopravnost KORAK.