Prezentacije aktivnosti KORAK-a u 22 grada

Koalicija za Ravnopravnost KORAK održala je u Srbiji, Crnoj gori i na Kosovu dvadeset i dve prezentacije ciljeva i planiranih aktivnosti za 2013. i 2014. godinu koje podrazumevaju uključenje i podršku nevladinim organizacijama iz tri zemlje. KORAK kao mreža nevladinih organizacija iz Srbije, Crne Gore i Kosova organizovana je sa ciljem da se na regionalnom…