Zahtevi Beograd Prajda 2013 vlastima u Srbiji

Imajući u vidu sistematsku diskriminaciju pripadnika LGBT zajednice koja dovodi do toga da je to jedina manjinska grupa kojoj se preti fizičkom eliminacijom zbog javnog ispoljavanja svog postojanja i identiteta, Beograd Prajd 2013 zahteva od predstavnika vlasti u Srbiji da u najkraćem periodu preduzmu sledeće konkretne mere: U okviru policijske uprave u svakom od 24…