RAVNOPRAVNOST – regulativa i realnost

Koalicija za ravnopravnost KORAK izradila je brošuru RAVNOPRAVNOST – regulativa i realnost u kojoj možete pronaći sve o diskriminaciji- pojam, pravni i institucionalni okvir, o suđenima  za diskriminaciju, studije slučaja, o stanju LGBT prava u Srbiji, učešću žena u političkom životu, monitoringu suđenja za diskriminaciju i sl. KORAK-HAPI-STEP je koalicija formirana sa ciljem da  sprovede regionlanu…