Mreža pravne pomoći – Kancelarija CHRIS u Novom Pazaru

Projekat  “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći” realizuje je se u okviru programa Partnerstvo Evropske komisije za organizacije civilnog društva, zasnovan na principu da svako ima pravo da bude obavešten o svojim pravima.   Da bi se postigao ovaj cilj i jačanje uloge civilnog društva, projekat obuhvata mnoštvo usluga koje se…