Mreža pravne pomoći – Kancelarija CHRIS u Valjevu

U cilju nastavka pružanja besplatne pravne pomoći Kancelarija Mreže CHRIS u Valjevu potpisala je sporazume sa nekoliko organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom marginalizovanih i diskriminisanih društvenih grupa. Sporazumi o saradnj i pružanju besplatne pravne pomoći potpisani su u okviru projekta Triple A, “Trostruko A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći”. Ovaj projekat…