Projekat „Tri A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći“ koji je podržan od strane EU, ima za cilj da podstakne nevladine organizacije Zapadnog Balkana i Turske da pružaju informacije, savete i aktivnu pomoć građanima u pogledu njihovih prava. Cilj projekta je širenje koncepta savetovanja građana, ali i promovisanje uloge civilnog društva u osnaživanju građana i pozivanju vlade na odgovornost.

Mreža Odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS nastavlja saradnju sa udruženjima čija su prava ugrožena. U vezi sa tim kancelarija Mreže CHRIS u Nišu poptisala je sa udruženjima sporazume o pružanju besplatne pravne pomoći. Saradnja će se ostvariti sa udruženjima osoba sa invaliditetom i romskim organizacijama.

Predstavnici CRHIS kancelarije u Nišu, pravnik Milan Krstev i asistent koordinatora Marija Mirković, održali su sastanak sa predsednicom Udruženja distrofičara Marinom Savović i ovom prilikom potpisali sporazum o saradnji i pružanju besplatne pravne pomoći članovima ovog udruženja.

Između Niškog Udruženja studenata sa hendikepom i kancelarije CHRIS u Nišu održan je sastanak kome je prisustvovala potpresednica Mirjana Veljković kada je i potpisan sporazum o pružanju besplatne pravne pomoći.

Kancelarija mreže CHRIS u Nišu nastavila je saradnju i sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom u Nišu. Dosadašnja saradnja između ovih dveju organizacija nastavljena je potpisivanjem sporazuma o pružanju besplatne pravne pomoći. Ispred Centra za samostalni život osoba sa invaliditetomsporazum je potpisala predsednica Katica Ranđelović.

Kao jednu od najdiskriminisanijih grupa u društvu, pored osoba sa invaliditetom, Mreža CHRIS prepoznala je i pripadnike Romske populacije. Stim u vezi sporazum o pružanju bepslatne pravne pomoći potpisan je sa predsednikom YUROM Centra Niš, Osmanom Balićem. Dalji koraci o ovoj vrsti saradnje i definisanje pojedinosti biće određeni u narednom periodu.

Za više informacija o projektu Triple A posetite  sledeći web sajt www.tripleacitizens.eu

eu flag with text