Mreža pravne pomoći – Kancelarija CHRIS u Nišu

Projekat „Tri A za građane – pristup informacijama, savetima i aktivnoj pomoći“ koji je podržan od strane EU, ima za cilj da podstakne nevladine organizacije Zapadnog Balkana i Turske da pružaju informacije, savete i aktivnu pomoć građanima u pogledu njihovih prava. Cilj projekta je širenje koncepta savetovanja građana, ali i promovisanje uloge civilnog društva u…