I seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

Prvi seminar u okviru realizacije projekta “Mreža pravne pomoći  CHRIS-YUCOM” održan je u prostorijama Odbora za ljudska prava  Niš, u sredu, 02. aprila 2003.g. Na seminaru se razgovaralo o formiranju regionalnog poola advokata Mreže CHRIS, planu njihove dodatne edukacije i  treninga,  kao i  obuci pravnika za sastavljanje izveštaja i trijažu slučajeva. Održan je i sastanak…