XIII seminar Mreže CHRIS

Trinaesti seminar Mreže odbora za ljudska prava u Srbiji – CHRIS, održan je od 29-30.09.2006.g u Banji Vrujci, sa temom ‘’Novi Zakonik o krivičnom postupku – izraz nove koncepcije i novih potreba u okviru celokupnog procesa reforme’’. Predavač je bio prof dr Milan Škulić (prof.Pravnog fakulteta u Beogradu, generalni sekretar Sekretarijata za implementaciju strategije reforme…