Bumerang deklarativnog zaklinjanja

Slavoljub Carić, pravni zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Mnogi su tek sada suočeni s mogućnošću da presude koje su već postale pravnosnažne pred domaćim sudovima i koje su već bile u postupku po vanrednim pravnim lekovima preispituje jedna međunarodna pravosudna instanca. Ali, kada smo već ušli u odgovarajuće međunarodne obaveze…