Sudska praksa

Svi naši “unapred izgubljeni” slučajevi

03/11/2006

Domaće sudstvo pred izazovima Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu Dnevni list Danas, 02.11.2006.g. Ispostavilo se da posle gašenja Suda SCG, koji nikada nije ni profunkcionisao, u našem pravosudnom sistemu više ne postoji organ predviđen da se bavi zaštitom ljudskih prava građana po ustavnim žalbama, što je bilo u nadležnosti Suda SCG. Poslednji predsednik […]

Dalje...

Bumerang deklarativnog zaklinjanja

01/11/2006

Slavoljub Carić, pravni zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu Mnogi su tek sada suočeni s mogućnošću da presude koje su već postale pravnosnažne pred domaćim sudovima i koje su već bile u postupku po vanrednim pravnim lekovima preispituje jedna međunarodna pravosudna instanca. Ali, kada smo već ušli u odgovarajuće međunarodne obaveze […]

Dalje...

Sud utvrdio odgovornost za zlostavljanje maloletne devojčice

20/06/2006

Vranje, jun 2006 Nakon godinu dana kancelarija Mreže CHRIS u Vranju – NVO Odbor za ljudska prava dobio je sudski spor u slučaju zlostavljanja maloletne devojčice. U sudskoj presudi konstantovana ” objektivna odgovornost ” nadležnih u Domu za nezbrinutu decu Olivera Verica Đorđević. Presudom Opštinskog suda u Vranju, Dom za nezbrinutu decu “Olivera Verica Đorđević” […]

Dalje...