XVII seminar Mreže pravne pomoći CHRIS

Sedamnaesti seminar Mreže CHRIS, pod nazivom ‘’Procesuiranje slučajeva diskriminacije pred sudom’’ održan je od 01.06.-02.06. 2007.god. u Niškoj Banji, kao sastavni deo projekta Mreža pravne pomoći CHRIS, čiji je jedan od segmenata permanentna edukacija regionalnog pula advokata i pravnika Mreže. Nakon uvodnog obrađanja koordinatora, predavačice adv. Tanja Drobnjak i adv.Violeta Kočić iz Beograda su, u…